VVS Företag i Gällivare

Vi är ett väletablerat VVS-företag från Gällivare som utför alla vanligt förekommande rörläggnings-arbeten och tjänster vid nyproduktion, ombyggnader och service. LM Vatten & Värme AB hjälper kommuner, landsting, fastighetsägare, industrier och företag i hela Norrbotten.

Totalentreprenad

Företaget har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och genom rekommendation. LM Vatten & Värme AB lan genom goda samarbeten åta sig totalentreprenader. Inget jobb är för litet eller stort för oss. Goda referenser finns.

VVS tjänster vi utför är:

  • VVS-installation
  • Industrirör
  • Värmepumpar & Värmesystem
  • Licenssvetsning
  • Rörmokeri-service
  • Rörinspektioner
  • Frystining

Behöriga Rörmokare

LM Vatten & Värme AB är auktoriserade VVS-installatörer genom Säker Vatten som rörmokare, följer rådande kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen VVS-Företagen och genomgår löpande utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet.

Kvalitet

Vi använder oss av kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna inom respektive verksamhetsområde för långsiktiga kundlösningar. LM Vatten & Värme AB ger givetvis garantier på utförda VVS-tjänster, och innehar erforderliga ansvars- och trygghetsförsäkringar. Vi har god ekonomi, samt F-Skattsedel.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa bygg & VVS-projekt!